تحلیل سینتیکی تاثیر pH بر روی حذف فتوکاتالیستی رنگدانه متیلن بلو توسط پودر نانوکامپوزیتی Fe-FeS

چکیده:
در این پژوهش، عملکرد فتوکاتالیستی پودرهای کامپوزیتی نانوساختار Fe-39 %FeS سنتز شده به روش مکانوترمال مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مخلوط پودری Fe و S با نسبت اتمی آهن به گوگرد برابر 1:2 تحت فعال سازی مکانیکی قرار گرفت و سپس به مدت دو ساعت در دمای 850 درجه سانتی گراد عملیات حرارتی شد. به منظور مشخصه یابی پودر سنتز شده از آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و طیف سنج مرئی – فرابنفش (UV-vis spectroscopy) بهره برده شد. نتایج XRD سنتز موفق ساختار کامپوزیتی Fe-FeS را نشان داد. تصاویر FESEM نیز ذرات پودری با اندازه کمتر از دو میکرون را پس از عملیات حرارتی نمایش می دهد. هم چنین در بررسی فتوکاتالیستی، تاثیر pH به عنوان عامل موثر بررسی شد. نتایج نشان داد که در محیط های بازی میزان تخریب متیلن بلو بیشتر از محیط های اسیدی و خنثی است که در مورد pH برابر 11 پس از تابش 195 دقیقه نور مرئی 91 درصد از متیلن بلو مورد تخریب قرار گرفت. علاوه بر این نتایج بررسی های سینتیکی نیز نشان داد که فرآیند تخریب فتوکاتالیستی در ابتدا (75-0 دقیقه) از مدل درجه اول پیروی ولی با گذشت زمان با تغییر سازوکار از مدل درجه دوم پیروی می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1779340 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.