الشعر القصصی عند خلیل مطران فی مرآه النقد الاجتماعی

چکیده:
الشعر القصصی هو شعر یروی احداث معینه مصوغه علی شکل قصه، وهو الذی یذکر الوقائع والحوادث فی ثوب القصه، وکان خلیل مطران رائدا من رواد التجدید فی الشعر العربی الحدیث، ومن المظاهر الجدیده التی قام بها مطران هو الشعر القصصی المتمیز. وهذه المقاله تهدف إلی الکشف عن القصه فی شعر مطران من خلال التتبع فی اشهر قصائده، ورصد اهدافه من وراء هذه الاشعار ببعدی ها التاریخی والاجتماعی بالاستعانه من منهج النقد الاجتماعی. واراد مطران من قصائده القصصیه بالاستفاده من الإسقاط التاریخی، توعیه الشعوب الضعیفه وتحریضها علی تحطیم قیودها والثوره فی وجه الظالمین وإثاره الحمیه والاندفاع فی النفوس وبناء مستقبل مشرق، واختار بعض موضوعاته من واقع الحیاه للدعوه إلی الإصلاح والمثالیه وإلی التمسک بالاخلاق واهداب الفضیله. وکان لشعره القصصی دور تنویری علی مستویین: الاول سیاسی وهو مواجهه الاستبداد الشرقی (العثمانی، العربی(، والثانی إخراج القصیده العربیه فی مرحله ما بعد «الإحیاء» او «الانبعاث» من هیکلیه عمومیه متوارثه ثابته إلی وضع فردی متحول.
زبان:
عربی
صفحات:
231 تا 248
لینک کوتاه:
magiran.com/p1779787 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!