بررسی آلودگی میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی عرضه شده در اتوبوس های مسافربری ترمینال صفه اصفهان: یک مطالعه موردی

چکیده:
مقدمه
امروزه اتوبوس های بین شهری نقش مهمی در انتقال مسافران دارند که در صورت آلوده بودن آب شرب آن ها، سلامتی مسافران به خطر می افتد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی عرضه شده در اتوبوس های بین شهری ترمینال صفه اصفهان انجام شد.
روش ها
در این مطالعه، 60 نمونه از آب آشامیدنی عرضه شده در اتوبوس ها به صورت تصادفی جمع آوری گردید و آلودگی میکروبی آن ها با آزمایش های Most probable number (MPN) به روش تخمیر 9 لوله ای مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، شاخص های شیمیایی شامل هدایت الکتریکی (Electrical conductivity یا EC)، کل جامدات معلق (Total dissolved solids یا TDS)، سختی کل، کلر باقی مانده، کدورت، pH و دما مطابق روش های استاندارد سنجیده شد. داده ها در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
در 20 درصد از نمونه ها، کلیفرم کل و در 7 درصد آن ها کلیفرم مدفوعی مثبت بود و تمام آلودگی ها به آبسردکن ها اختصاص داشت. میزان EC در 35 درصد نمونه ها بیشتر از 500 میکروموس بر مترمربع، کدورت در 6/11 درصد نمونه ها بالاتر از استاندارد 1 واحد اندازه گیری کدورت (Nephelometric turbidity unit یا NTU) و کلر باقی مانده نیز در 3/98 درصد از نمونه ها صفر به دست آمد.
نتیجه گیری
بیشترین موارد آلودگی به کلیفرم مدفوعی مربوط به آبسردکن اتوبوس ها بود و آلودگی در هیچ کدام از آب های بطری شده مشاهده نگردید. بنابراین، جمع آوری آبسردکن و عرضه آب آشامیدنی بطری شده در اتوبوس های بین شهری، می تواند سهم بسزایی در کاهش بیماری های گوارشی داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
317 -321
لینک کوتاه:
magiran.com/p1779976 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.