تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون سازی هم زمان داده های لرزه ای

چکیده:
لرزه شناسی اکتشافی به طور گسترده ای مورد توجه مهندسین نفت بوده است، به طوری که بیشترین میزان هیدروکربن های شناخته شده در سال های اخیر با استفاده از روش های لرزه ای بوده است. تعیین محدوده مخزن با استفاده از روش لرزه شناسی بازتابی به طور جدی از سال 1930 شروع شده و تاکنون مورد توجه بوده است. قدرت تفکیک بالای داده ها و هزینه پایین در مقایسه با حفاری، این روش غیرمستقیم را در اکتشاف هیدروکربن ها بسیار ضروری نموده است. تاکنون روش های مختلفی برای تعیین محدوده مخازن هیدروکربنی معرفی شده است که یکی از معروف ترین آنها روش های وارون سازی داده های لرزه ای است.
در وارون سازی پس از برانبارش، از داده های لرزه ای پس از برانبارش استفاده می شود. در این حالت تنها اطلاعاتی که می تواند از روی داده ها تخمین زده شود، مقاومت صوتی موج تراکمی می باشد. در وارون سازی هم زمان پیش از برانبارش که از داده های لرزه ای پیش از برانبارش استفاده می کند، علاوه بر مقاومت صوتی موج تراکمی، اطلاعات موج برشی، چگالی و همچنین نسبت پواسون از روی داده ها قابل استخراج می باشد. بنابراین وارون سازی هم زمان پیش از برانبارش اطلاعات بیشتری را نسبت به وارون سازی پس از برانبارش نتیجه می دهد. در این مقاله از روش وارون سازی هم زمان داده های لرزه ای پیش از برانبارش برای تعیین محدوده مخزنی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس استفاده شده است. با استفاده از این روش، کمیت های مقاومت صوتی موج تراکمی، مقاومت صوتی موج برشی و چگالی تخمین زده شدند. در محدوده مخزنی کمیت های مورد نظر با کاهش غیرعادی مواجه شدند که دلیلی بر وجود ناهنجاری هیدروکربنی در این محدوده است و به این ترتیب محدوده مخزن مورد نظر شناسایی شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1780273 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.