تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل به منظور بررسی ساختارهای زمین شناسی و اکتشاف تله های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان

چکیده:
برای تعیین موقعیت منابع مولد بی هنجاری های میدان پتانسیل نیاز به پردازش و تفسیر دقیق نقشه های بی هنجاری حاصل از برداشت داده های میدان پتانسیل است. تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل با استفاده از روش های مختلفی انجام می گیرد. در این مقاله جهت تفسیر و جداسازی بی هنجاری های میدان پتانسیل از فیلترهای ژئوفیزیکی مانند روش روند سطحی، زاویه تیلت و ادامه فراسو استفاده گردید. در نهایت نقشه های هر یک از این روش ها تهیه و نتایج با هم مقایسه شد. نتایج حاصل از این نقشه ها نشان می دهد که هشت ساختمان تاقدیسی، پنج ساختمان ناودیسی، تعداد زیادی گسل و گنبد نمکی در ناحیه مورد بررسی وجود دارد. از بین تاقدیس های تفسیر شده، تاقدیسB از عمق و ابعاد قابل توجه تری برخوردار است، به طوری که با ادامه فراسوی 3000 متر اثر این تاقدیس باقی مانده است. همچنین هیچ گونه توده آذرینی بر روی نقشه مغناطیسی آن مشاهده نشده است. از آنجا که هیدروکربورها در سنگ های رسوبی یافت می شوند و در سنگ های آذرین وجود ندارند، بنابراین می توان این تاقدیس را از نظر تجمع منابع هیدروکربوری، تله مناسبی تلقی کرد. این نقشه ها یکی شدن گسل جنوب تاقدیس کوه سرخ با گسل جنوب تاقدیس سیاه کوه را تایید می کنند. همچنین این نقشه ها نشان می دهند که سیاه کوه ادامه کوه سرخ است که به وسیله فعالیت گسل های منطقه، فرسایش و نهشته شدن رسوبات جدید از هم جدا شده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
90 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p1780281 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.