تلفیق داده های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین شهر

چکیده:
کانسار آهن گوتیتی مرتبط با سیستم چشمه های آب گرم منطقه موئیل در یک کیلومتری جنوب روستای موئیل، واقع در 17 کیلومتری جنوب خاوری مشکین شهر از توابع استان اردبیل، و در دامنه غربی کالدرای سبلان در شمال باختری ایران قرار دارد. در این تحقیق با استفاده از مطالعات ژئوفیزیکی انجام گرفته در منطقه مذکور شامل روش مغناطیس سنجی در مرحله نخست، به حجم 750 نقطه به عنوان روش اکتشافی غیر مستقیم و روش مقاومت ویژه الکتریکی در مرحله بعد، به عنوان روش مستقیم (هم زمان با استفاده از سه آرایش گرادیان، شلومبرگر و ونر) به حجم هفت پروفیل به طول های 150 تا 350 متر و نیز حفاری اکتشافی به روش گمانه زنی پودری به تعداد 16 گمانه به عمق متوسط 15 متر، نحوه گسترش قائم و افقی و شرایط کانه زایی آهن مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات روش مغناطیس سنجی، اولا احتمال وجود کانه زایی مگنتیتی در زیر رخنمون گوتیتی بررسی و منتفی شد. همچنین با مقایسه اطلاعات مذکور با شواهد زمین شناسی موجود، مشخص شد نواحی با آنومالی مثبت بالا مرتبط با توده های گرانیتی، آنومالی حد واسط مرتبط با کانه زایی آهن و نواحی با آنومالی منفی مرتبط با چشمه های مولد کانه زایی می باشند. وجود یک گسل اصلی با امتداد شمال غرب – جنوب شرقی و یک گسل متقاطع فرعی عمود بر گسل اصلی در نقشه مغناطیسی قابل تشخیص است. همچنین شواهد گسل اصلی و نیز یک لایه آبدار در نیمرخ های مقاومت ویژه الکتریکی آشکار است. لایه آهن دار با مقاومت الکتریکی متوسط بین لایه آبدار و لایه آذرآواری با مقاومت بالا قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از اندازه گیری های مغناطیسی و مقاومت ویژه الکتریکی تطابق خوبی با اطلاعات زمین شناسی و حفاری های اکتشافی انجام گرفته در منطقه مورد مطالعه دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1780286 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.