الگوی اثرگذاری طرح جویشگر بومی بر توسعه پایدار براساس شاخص های پایداری

چکیده:
در این مطالعه ابتدا به معرفی توسعه پایدار و شاخص های پایداری پرداخته شده است. پس از آن طرح جویشگر بومی، دستاوردها و پروژه های آن تشریح گردیده اند. طرح جویشگر مجموعه ای از پروژه ها است که از دستاوردهای خرد و کلان بسیاری را به دنبال دارد. طرح جویشگر، با توسعه مجموعه ای از ابزارها، درصدد ارائه خدمات متنوع و جذب بیشتر کاربران و تاثیر در زندگی آن ها می باشد تا از طریق تعامل با آنان در رایا فضا ضمن کسب درآمدهای بالا، موجبات تغییر سبک زندگی ایشان را فراهم آورد. ارائه خدمات جویش مبتنی بر فعالیت هایی همچون خزش در وب، جمع آوری اطلاعات، دسته بندی و شاخص گذاری، ذخیره سازی، بازیابی و... می باشد. توسعه پایدار، به توسعه ای گفته می شود که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل های آینده در برآوردن احتیاجات خود تامین کند. این توسعه بر عدالت درون و بین نسلی و استفاده از منابع به نحوی که محیط زیست برای نسل های کنونی و آینده حفظ شود، توجه دارد. در سال های اولیه طرح توسعه پایدار حفاظت از محیط زیست در اولویت قرار گرفت ولی در سال های بعد به ارتقاء اقتصاد، اجتماع، سیاست و برخی موارد دیگر نیز مطرح شد. در این مقاله به بررسی و شناخت اثرات اجرای طرح جویشگر بومی بر ابعاد اصلی توسعه پایدار شامل اجتماع، اقتصاد و محیط زیست پرداخته شده است. برای اندازه گیری این اثرات، شاخص های پایداری تعریف شده توسط نهادهای معتبر بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است. نقاط نظر متخصصین این حوزه از طریق مصاحبه و پرسشنامه برای تعیین نحوه این اثرگذاری مبنای پژوهش بوده است. یکی از خروجی مهم این تحقیق مدل تحلیلی اثرگذاری اجرای طرح جویشگر بر توسعه پایدار و ابعاد آن می باشد. برای ارزیابی و اعتبارسنجی مدل علاوه بر اخذ نقاط نظر خبرگان و متخصصان این حوزه، از نتایج اجرای پرسشنامه ساخت یافته نیز بهره گرفته شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1780759 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.