بررسی اثر حشره کشی عصاره دانه زیتون تلخ و پوست لیموترش روی شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) و شته سبز گندم (Schizaphis graminum Rondani)

چکیده:
شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae) و شته سبز گندم (Schizaphis graminum) به ترتیب از آفات مهم کلزا و گندم می باشند که بصورت قابل توجهی زراعت این محصولات را از طریق تغذیه بصورت مستقیم و انتقال عوامل بیماریزای ویروسی بصورت غیر مستقیم کاهش می دهند. پیدایش مقاومت به سموم شیمیایی و اثرات حاد و مزمن ناشی از کاربرد آن ها باعث استفاده از ترکیبات ثانویه گیاهی بصورت عصاره و اسانس به منظور کنترل آفات شده است. از جمله این ترکیب ها می توان به عصاره میوه زیتون تلخ و پوست لیموترش اشاره کرد. در این تحقیق اثر دو عصاره اتانولی مذکور در سه غلظت متفاوت (10، 50 و 80 میکروگرم بر میلی لیتر) روی درصد تلفات شته مومی کلم و شته سبز گندم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کاربرد عصاره اتانولی میوه زیتون تلخ در غلظت 80 میکروگرم بر میلی لیتر پس از 36 ساعت باعث 100 درصد مرگ و میر روی شته ها می شود که در مقایسه با عصاره پوست لیموترش به طور معنی داری بیشتر بود. همچنین در این مطالعه، مقدار فنل کل در عصاره میوه زیتون تلخ (74/2 میلی گرم بر گرم وزن تر) نسبت به عصاره پوست لیموترش (79/1 میلی گرم بر گرم وزن تر) بیشتر بوده است که می تواند با اثر کشندگی بالاتر زیتون تلخ روی این شته ها در ارتباط باشد. نتایج این تحقیق می تواند در کنترل شته های مذکور برای تولید محصولات سالم و ارگانیک مفید باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
496 -504
لینک کوتاه:
magiran.com/p1781464 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.