تاثیر فراخوانی خاطرات نوستالژیک بر متغیرهای تعادل حیاتی (روانی و جسمانی) در میان بیماران قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه
نوستالژی یکی از هیجانات پیچیده است که در چند دهه گذشته بر سر دلالت و کارکردهای آن چالش های جدی وجود داشته است. در این راستا تحقیق حاضر تلاشی است برای گردآوری شواهدی در زمینه بدن مندی هیجان نوستالژی و نیز دلالت های مرتبط با تعادل حیاتی و سلامت جسمانی این هیجان در افرادی که دچار بیماری عروق کرونر قلب می باشند.
روش
مشارکت کنندگان تحقیق 30 نفر از بیمارانی بودند که عمل آنژیوگرافی انجام داده و در بخش بستری بودند. پژوهش در قالب یک طرح آزمایشی دو گروهی با تقسیم تصادفی و پس آزمون بود. ابزارهای مورد استفاده عبارت بود از دماسنج با درجه سانتی گراد، آزمون وارسی دستکاری، دستگاه سنجش فشارخون، ظرف حاوی یخ و زمان سنج دستی، مقیاس سنجش ادراک شدت درد، پرسشنامه ی نوستالژی باچو.
یافته ها
نتایج نشان داد که تفاوت معناداری میان دو گروه در میزان دمای ادراک شده، میزان تاب آوری در برابر درد، و میزان ادراک شدت درد وجود داشت، و افراد گروه آزمایش دمای بالاتری را ادراک می کردند و تاب آوری بیشتری در برابر درد از خود نشان می دادند و همچنین شدت درد ادراک شده ی پایین تری را گزارش می کردند. فشار خون افراد دو گروه تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده به عنوان شاهدی بر فرضیه ی بدن مندی هیجانات و کارکرد مثبت نوستالژی برای تعادل حیاتی مورد بحث قرار گرفت و دلالت های آن برای پژوهش های آینده و نیز فعالیت های مراقبتی- درمانی مورد توجه قرار گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1781969 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.