بررسی نحوه توارث زمان گلدهی در کاهو (Lactuca sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها

چکیده:
یکی از اثرگذاری های تغییر اقلیم و گرم شدن هوا، بر تولید سبزی های برگی، گلدهی زودهنگام (بولتینگ) است. به منظور بررسی نحوه توارث این پدیده و زمان گلدهی، چهار رگه (لاین) از توده های محلی کاهو شامل شیرازی (دو رگه)، زیره ای و سیاه با زمان گلدهی متفاوت، تلاقی و نسل های F1، F2، BC1p1 و BC1p2 به دست آمد. نشاهای هر تلاقی در دو آزمایش جداگانه و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و صفات زمان گلدهی، وزن محصول (هد)، شمار برگ و طول بزرگ ترین برگ خارجی یادداشت برداری شد. نتایج تجزیه میانگین نسل ها نشان داد، در همه صفات مدل افزایشی-غالبیت کفایت نکرده و عامل های دیگری از جمله اثر متقابل غیرآللی (اپیستازی) در کنترل صفات موثر است. اثر افزایشی و غالبیت معنی دار، اما اثر غالبیت تاثیر بیشتری داشت. همچنین اثر اپیستازی افزایشی در افزایشی و غالبیت در غالبیت بر صفات موثر بوده است. برای تعیین شمار عامل های موثر در زمان گلدهی از نحوه تفرق صفت در نسل F2 استفاده و شمار دو ژن دخیل در کنترل زمان گلدهی تایید شد. نتایج نشان داد، رگه های دیرگلده به دست آمده از توده های سیاه و زیره ای محصول و سرهای با کیفیت و کمیت بهتری نسبت به رگه های زود گلده حاصل از توده شیرازی تولید کردند. به طورکلی با توجه به اینکه دیرگلدهی با صفات مهم شمار برگ و وزن محصول همبستگی بالایی دارند، انتظار می رود که نژادگان (ژنوتیپ)های انتخابی دیرگل دهنده ظرفیت خوبی از نظر بروز این صفات داشته و در برنامه های اصلاحی از آن ها استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
681 -688
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783901 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!