ارزیابی قابلیت انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم رباب شیراز تولیدشده در نظام کشت متداول، تلفیقی و ارگانیک

چکیده:
در سال های اخیر تقاضا برای محصولات ارگانیک به دلیل ارزش غذایی بالا و سالم تر بودن آن ها به سرعت در حال افزایش است. در این پژوهش تاثیر نظام مدیریت باغ به روش های ارگانیک، تلفیقی و متداول بر قابلیت انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم رباب شیراز طی 90 روز انبارداری در دمای 5 درجه سلسیوس بررسی شد. صفاتی مانند کاهش وزن، ویژگی های کیفی و بیوشیمیایی میوه انار در زمان برداشت، 45 و 90 روز پس از آغاز انبارداری ارزیابی شدند. نتایج نشان داد، درصد کاهش وزن میوه های ارگانیک به طور معنی داری کمتر از میوه های نظام مدیریت متداول و تلفیقی بود. میزان مواد جامد محلول (TSS) و اسید قابل عیارسنجی یا تیتراسیون (TA) در میوه های تولیدشده به روش متداول بیشتر و نسبت TSS/TA کمتر از میوه های ارگانیک بود. بالاترین نسبت TSS/TA از میوه های نظام مدیریت تلفیقی به دست آمد. درحالی که میزان فنل، فلاونوئید کل، آنتوسیانین کل و ظرفیت پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) در زمان برداشت و در مدت انبارداری در میوه های ارگانیک بیشتر بود. برخلاف ترکیب های فنلی، میزان آنتوسیانین در مدت انبارداری افزایش یافت. در کل، میوه های ارگانیک افزون بر داشتن ارزش غذایی بالاتر انبارمانی بیشتری دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
635 -644
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783905 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!