تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسنده کل و برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی

چکیده:
افزایش کمی و کیفی میوه ها و ویژگی های تغذیه ای آن ها، نقش مهمی در بازارپسندی و درآمد باغداران دارد. سیلیکون و کلسیم از جمله عنصرهایی هستند که می توانند نقش موثری در بهبود کیفیت میوه های تولیدی داشته باشند. این پژوهش برای ارزیابی تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم (50،0، 100 و 200 میلی گرم در لیتر) بر برخی ویژگی های کمی و کیفی، محتوای پاداکسنده (آنتی اکسیدان) کل و میزان کلسیم میوه دو رقم توت فرنگی (ʼکاماروساʻ و ʼسلواʻ) انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی با پنج تکرار انجام شد. نتایج نشان داد، طول میوه، نسبت طول به عرض میوه، وزن تر و خشک میوه و میزان ویتامین ث در رقم کاماروسا بیشتر از رقم سلوا بود. میزان سفتی،TA ، TSS، محتوای فنل و پاداکسنده کل، میزان کلسیم بافت میوه و میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در رقم سلوا به طور معنی داری بیشتر از رقم کاماروسا بود. با کاربرد سیلیکات کلسیم طول میوه، وزن تر و خشک میوه، میزان سفتی، میزان ویتامین ث، TSS، TA، محتوای فنل و پاداکسنده کل، میزان کلسیم میوه و فعالیت آنزیم کاتالاز افزایش یافت. یافته های این پژوهش نشان داد، محلول پاشی سیلیکات کلسیم در بالاترین غلظت مورد استفاده در این آزمایش (200 میلی گرم در لیتر)، بیشترین تاثیر را در بهبود ویژگی های کمی و کیفی میوه توت فرنگی داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
585 -599
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783909 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!