روند توکسوکاریازیس در ایران: مروری بر ابعاد انسانی و حیوانی بیماری

چکیده:
توکسوکاریازیس یکی از بیماری های فراموش شده منتقله از طریق خاک یا غذا با اهمیت بهداشتی جهانی است. موارد انسانی به طور فزاینده از آسیا، آفریقا، اقیانوسیه، اروپا و کشورهای آمریکایی گزارش شده است. از اینرو، توکسوکاریازیس انسان (HT) اکنون به عنوان یک زئونوز عمده با اهمیت جهانی و منطقه ای در نظر گرفته شده است. در ایران، توکسوکاریازیس انسان و حیوان یک بیماری بومی با اهمیت از جنبه های اپیدمیولوژیک و بالینی است. بدون شک، درک اپیدمیولوژی و روند این بیماری انگلی مهم و عوامل موثر در شیوع آن به ایجاد برنامه های پیشگیری و کنترل موثر کمک می کند.
این مطالعه به جنبه های مختلف این بیماری در حیوانات و انسان از جنبه های: تاریخ، چرخه زندگی، گونه ها، مطالعات محیط زیست، روش های تشخیصی و درمانی مورد استفاده برای درک بهتر روند تحقیقات توکسوکاریازیس در ایران، پرداخته و آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر آن است که شکاف های موجود تحقیقاتی در مورد این بیماری مهم مشترک انسان و دام از جمله جنبه های بالینی این بیماری در بیماران ایرانی، ابزار تشخیصی جدید، روش های درمانی جدید و ثبت موارد این بیماری را که بایستی مورد نظر و تحقیق قرار گیرند را بیان کند.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
انگلیسی
صفحات:
233 -242
لینک کوتاه:
magiran.com/p1784031 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!