مقایسه سه روش سوپراوولاسیون با استفاده از FSH، eCG-FSH و hMG در شتر یک کوهانه

چکیده:
هدف از مطالعه حاضر مقایسه سه روش سوپراوولاسیون در شتر یک کوهانه بود. همزمانی موج های فولیکولی (6 نفر شتر دهنده) با بکارگیری دو تزریق متوالی GnRH صورت پذیرفت. دو روز پس از تزریق دومین GnRH، سوپراوولاسیون آغاز شد (روز صفر آزمایش). این آزمایش با استفاده از رویه change over design انجام گرفت، به طوری که همه شترهای ماده سه درمان سوپراوولاسیون را یکی پس از دیگری با سپری نمودن یک دوره استراحت یک ماهه دریافت کردند. سوپراوولاسیون با استفاده از 390 میلی گرم FSH، 1000 واحد بین المللی eCG و 330 میلی گرم FSH، و یا 5/16 آمپول hMG (75 واحد بین المللی FSH و 75 واحد بین المللی LH در هر آمپول) انجام گرفت. FSH و hMG در دوزهای کاهش یابنده، دو بار در روز به مدت 5/5 روز تزریق گردید. دام های دهنده 36 ساعت بعد از آخرین تزریق FSH و hMG یک بار جفت گیری شده و یک تزریق وریدی آنالوگ GnRH دریافت داشتند. در روز 4 سوپراوولاسیون، تعداد و اندازه فولیکول های تخمدانی 4≤ میلی متر بر روی تخمدان و در روز 5/7 پس از جفت گیری، تعداد اجسام زرد و فولیکول های 9≤ میلی متر موجود بر روی تخمدان با روش سونوگرافی از طریق راست روده مورد بررسی قرار گرفت. در روز 5/8 بعد از جفت گیری، رویان ها (بلاستوسیست های تفریخ یافته) به روش غیر جراحی جمع آوری شدند. اطلاعات به دست آماده با استفاده از رویه GLM مورد بررسی آماری قرار گرفت. اختلاف معنی داری در تعداد اجسام زرد FSH (65/2 ± 8/13)، eCG-FSH (60/2 ± 15)، hMG (30/2 ± 8/10) و رویان ها FSH (32/2 ± 7/5)، eCG-FSH (10/2 ± 8/8)، hMG (40/2 ± 8/5) در سه روش سوپراوولاسیون مشاهده نشد (P>0.05). این مطالعه نشان داد که سه روش سوپراوولاسیون می تواند به طور موفقیت آمیزی در شتر یک کوهانه مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
249 -252
لینک کوتاه:
magiran.com/p1784033 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!