توزیع ناحیه ای و مخاطی برخی از سلول های اندوکراین ایمونو ری اکتیو روده ای در خرگوش سفید نیوزلندی (Oryctolagus cuniculus L.)

چکیده:
هدف این مطالعه شناسایی توزیع مخاطی و ناحیه ای سلول های اندوکراین ترشح کننده گلوکاگون، سوماتوستاتین، (CCK-8) Chyholecystokinin-8، سراتونین، سکرتین، ماده P (SP) و هیستامین در روده کوچک و روده بزرگ خرگوش سفید نیوزلندی (Oryctolagus cuniculus L.) با روش ایمونوهیستوشیمی پراکسیداز-آنتی پراکسیداز (PAP) بود. مشخص شد که اکثر سلول های اندوکراین ایمونوری اکتیو (IR)، بیضی و دوکی شکل هستند و در بخش های قاعده ای غدد مربوطه قرار دارند. سلول های موجود در اپی تلیوم روده کوچک و بزرگ با لومن در ارتباط بوده ولی سلول هایی که در غدد قرار دارند به لومن روده ها دسترسی ندارند. سلول های ایمونوری اکتیو ترشح کننده گلوکاگون، سوماتوستاتین، سراتونین، سکرتین و ماده P در اپی تلیوم روده کوچک و بزرگ شناسایی شدند و مشاهده شد که سلول های ایمونوری اکتیو ترشح کننده هیستامین و ماده P به ندرت در سراسر روده گسترش یافته، اما بر خلاف آن ها سلول های ایمونوری اکتیو ترشح کننده سوماتوستاتین در سرتاسر روده گسترش یافته بودند. نتایج حاصل از این مطالعه ایمونوهیستوشیمی نشان داد که همانند سایر گونه های مهره داران، مجرای گوارش این گونه نیز حاوی انواع مختلفی از سلول های اندوکراین است که دارای توزیع و فراوانی منحصر به فرد وابسته به گونه است. ع و فراوانی منحصر به فرد وابسته به گونه است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
264 -270
لینک کوتاه:
magiran.com/p1784036 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!