کلستریدیوم دیفیسیل توکسین زا در قطعات گوشت مرغ بسته بندی شده و گله های جوجه های گوشتی در شمال شرق ایران

چکیده:
این مطالعه به منظور بررسی وقوع کلستریدیوم دیفیسیل در جوجه های گوشتی مزارع و قطعات مرغ بسته بندی شده در مشهد، دومین کلان شهر زیارتی اسلامی پس از مکه، در شمال شرق ایران طراحی شده است. نمونه مدفوع تازه از مزارع گوشتی، و نمونه برداری از گردن، ران، و بال بسته بندی شده در مراکز خرده فروشی سطح شهر، انجام شد. سپس کشت انتخابی برای جداسازی کلستریدیوم دیفیسیل انجام شد. از 40 نمونه تجمعی مدفوع تازه و 65 نمونه قطعات بسته بندی شده مرغ، 14 (35٪) و 10 نمونه (3/15٪) به ترتیب مثبت بودند. تعدادی 7 نمونه از جدایه های قطعات مرغ بسته بندی (70٪) و 5 نمونه از جدایه های مدفوع (36٪) به روش ردیابی مولکولی به عنوان مولد سم (A، B و توکسین دوتایی) شناخته شدند. از 14 جدا شده از مدفوع، تعداد پنج نمونه واجد زهرابه A و زهرابه B بوده ولی هیچ یک از آن ها واجد توکسین دوتایی نبودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که جوجه های گوشتی می توانند به عنوان یک منبع بالقوه کلستریدیوم دیفیسیل مطرح باشند و انسان ممکن است از طریق تماس و یا مصرف گوشت مرغ در معرض آلودگی قرار بگیرد. اگرچه ارتباط آلودگی مواد غذایی با کلستریدیوم دیفیسیل هنوز به طور کامل مشخص نیست اما تولیدات طیور باید به عنوان یک منبع بالقوه عفونت، مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
271 -274
لینک کوتاه:
magiran.com/p1784037 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!