کارایی مقایسه ای روش های تشخیصی سرولوژیک و ارزیابی واکنش زنجیره ای پلیمراز در تشخیص بروسلوز گاوی

چکیده:
هدف از مطالعه حاضر، مقایسه عملکرد آزمون های مولکولی و سرولوژیک آنتی ژنی مانند رزبنگال (RBPT)، الایزای غیر مستقیم (I-ELISA) و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) در تشخیص بروسلا آبارتوس بود. از بین 89 نمونه جمع آوری شده، 44 مورد با I-ELISA، 18 مورد با RBPT و 21 مورد هم با PCR مثبت گزارش شدند. هم خوانی قابل توجهی بین نتایج PCR و RBPT مشاهده شد (к=0.48). همچنین درجه خفیفی از همخوانی بین نتایج RBPT، I-ELISA و PCR (к=0.18) و بین نتایج RBPT و PCR (к=0.11) وجود داشت. از بین روش های انجام شده، الایزا نمونه های مثبت بیش تری را شناسایی کرد. در نتیجه از آنجایی که احتمال عدم تشخیص حیوانات آلوده در روش الایزا حداقل است، می توان از این آزمون به عنوان یک روش معمول برای تشخیص صحیح و دقیق بروسلوز استفاده کرد. علاوه بر این می توان از PCR نیز به عنوان آزمون کمکی، همراه با الایزا برای شناسایی و تفریق بروسلوز گاوی بهره برد.
نوع مقاله:
بررسی کوتاه
زبان:
انگلیسی
صفحات:
279 -281
لینک کوتاه:
magiran.com/p1784039 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!