مطالعه میکروآناتومیک اپی تلیوم روده در لاک پشت نرم کاسه چینی (پلدیسکوز سایننسیز)

چکیده:
به منظور مطالعه میکروآناتومیک اپی تلیوم روده لاک پشت نرم کاسه چینی (CST) از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد. اپی تلیوم روده باریک (SIE) به صورت تک لایه یا از نوع شبه مطبق بود. انتروسیت ها دارای میتوکندری یا میتوکندری و قطرات چربی بودند و علاوه بر این انتروسیت ها به شکل کاملا محکم در بخش رئسی اپی تلیوم در کنار هم قرار گرفته و به وسیله دسموزوم ها و زواعد انگشتی شکل به هم متصل شده بودند. اپی تلیوم روده بزرگ (LIE) از نوع شبه مطبق و بر خلاف روده باریک انتروسیت ها فاقد قطرات چربی بودند. انتروسیت ها به صورت فشرده در بخش رئسی اپی تلیوم کنار هم قرار گرفته و فضاهایی را در بخش های میانی و قاعده ای اپی تلیوم تشکیل داده بودند. تعداد زیادی از سلول های موکوسی به صورت پراکنده و همچنین تعدادی لنفوسیت با پاهای کاذب امتداد یافته تا سطح لومن روده در بین سلول های اپی تلیال قرار گرفته بودند. این مطالعه ویژگی های اپی تلیوم روده پلدیسکوز سایننسیز را به طور دقیق بیان کرد که می تواند با عملکرد آن در ارتباط باشد و همچنین نتایج حاصله در مقایسه با سایر مهره داران مورد بحث قرار گرفت.
نوع مقاله:
بررسی کوتاه
زبان:
انگلیسی
صفحات:
282 -286
لینک کوتاه:
magiran.com/p1784040 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!