شناسایی میکروRNA های جسم زرد آبستنی بوفالو (بوبالوس بوبالیس) با روش Deep Sequencing

چکیده:
هدف از انجام این مطالعه، شناسایی میکروRNA های جسم زرد (CL) در بوفالو های آبستن بود. به منظور انجام این تحقیق 2 عدد CL، از رحم بوفالو های آبستن جمع آوری و RNAهای آن ها جداسازی شدند. سپس خلوص و سلامت RNAها مورد بررسی قرار گرفت و به منظور انجام Deep Sequencing از Illumina Hiseq 2500 platform استفاده شد. کیفیت توالی یابی، با شناسایی توالی های پایا، جدید و اهداف میکروRNA ها قبل از آنالیز درون رایانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه از بین 3018 میکروRNA شناسایی شده، 3013 مورد قبلا شناسایی شده بودند و 5 مورد جدید هم در هم ترازی با ژنوم مرجع شناخته شدند. علاوه بر این، ژن یابی ژن های هدف فرضی برای میکروRNAهای فراوان شناسایی شده نشان داد که ژن های متعددی از قبیل HOX، KLF4، NCOR2، CDKN2Z، MAPK7، COX2، PPARA، PTEN، ASS3A، ELK1، CASP3، BCL211، MCL1، CCND2، Cyclin A2 و CDC25A در ماه های اولیه آبستنی بوفالو ها دخیل هستند که این ژن ها با فرآیند های گوناگون خانه نگه دار سلولی از قبیل آپوپتوز در ارتباط هستند. در نهایت، این مطالعه شناسایی میکروRNAهای (miRNAs) جدید و پایا را در CL آبستنی بوفالو، با روش Deep Sequencing گزارش کرد.
نوع مقاله:
بررسی کوتاه
زبان:
انگلیسی
صفحات:
287 -290
لینک کوتاه:
magiran.com/p1784041 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!