فضاهای همگرای شبکه - مقدار طبقه بندی شده

چکیده:
در این مقاله یک چارچوب مشترک برای فضاهای LM- همگرای طبقه بندی شده که اخیرا معرفی شده اند فراهم می آوریم. برای این منظور تعریف یک فضای برجی LMN- همگرای طبقه بندی شده را تا حدودی تعدیل کنیم. خواص رسته ای را به اختصار بررسی می کنیم و نشان می دهیم که رسته این فضاها یک رسته توپولوژیکی توسیعی وبسته دکارتی است. همچنین رابطه بین رسته ها و رسته فضاهای L- توپولوژیکی طبقه بندی شده و فضاهای توپولوژیکی LM- فازی غنی را مورد مطالعه قرار می دهیم.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
149 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p1785391 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!