اثربخشی مدل اصلاح شده درمان تعامل والد- کودک بر علائم اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه موردی

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مدل اصلاح شده درمان تعامل والد- کودک، مشهور به برنامه درمانی CALM (مربیگری روش رفتار و هدایت کردن از طریق مدل سازی)، بر کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان 4 تا 6 سال بود. پژوهش حاضر یک مطالعه تک آزمودنی بود که در آن برای شرکت کنندگان از طرح A-B-Aاستفاده شده است. در این مطالعه 5 کودک پیش دبستانی دارای علائم اضطراب جدایی به همراه مادرانشان شرکت داشتند. طرح درمانی یک مداخله 12 جلسه ای بود که برای هر یک از شرکت کنندگان به صورت انفرادی اجرا شد و اندازه گیری های چندگانه شامل پیش آزمون، طول درمان، پس-آزمون و پی گیری سه ماهه انجام شد. برای سنجش علائم اختلال اضطراب جدایی از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (نسخه والدین) استفاده شد. داده ها با تجزیه و تحلیل نمودار و درصد بهبودی تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مداخله مبتنی بر برنامه درمانی CALM در کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی موثر بود. با توجه به نتایج، اثربخشی برنامه درمانی CALM در درمان اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی تایید می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1785721 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!