نظریه حافظه: فردی و اجتماعی

مترجم:
فرحناز اسماعیل بیگی
چکیده:
مقاله حاضر یکی از فصل های کتاب دستنامه تاریخ شفاهی است، هریک از بخش های این کتاب با توجه به میان رشته ای بودن تاریخ شفاهی آن را مطالعه و بررسی قرار داده است. در مقاله حاضر از منظر خاصی مورد که در مورد نقش و عملکرد حافظه در چگونگی یادآوری گذشته است، نویسنده اطلاعات مفیدی را در اختیار خواننده قرار می دهد.
در مقاله «تئوری حافظه: فردی و اجتماعی» پژوهشگر سخت کوش و روانشناس اجتماعی «هووارد اس. 1 تاریخ شفاهی «آلیس ام. هافمن» مطالعات اولیه خود را درباره حافظه انسان و اثر آن بر 2هافمن» واقع نمایی و ارزش مصاحبه های تاریخ شفاهی مورد بازنگری و ویرایش قرار داده اند. هافمن ها با مطالعه و در نظر گرفتن روانشناسی حافظه و رابطه آن با مصاحبه و شرح مختصری از درس هایی که از شیوه عمل نویسنده در پژوهش های مربوط به حافظه گرفته اند و با مرور مطالب و دانش موجود درباره روانشناسی حافظه از این مفهوم در تاریخ شفاهی استفاده می کنند. بنابر این شاید خواننده برای اولین بار به موضوعات و مسائلی مانند اثرات زمان، توقف فکر، حواس پرتی، استناد نادرست، تلقین، تعصب، یادآوری و بازسازی وقایع گذشته برخورد داشته باشد. مطالعات مربوط به حافظه در سال های اخیر در امریکا بیشتر مربوط به زندگی و وجود انسان ها در فاصله دو دوره بوده است. این مطالعات توسط پژوهشگرانی انجام شده که مستقیم یا غیرمستقیم در تاریخ شفاهی دخالت داشته اند؛ یعنی کسانی که با مطالعات مربوط به حافظه در امریکا در سالیان اخیر ارتباط نزدیک داشته اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
6
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789026 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!