تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ؛ یا پاسخ به، روشی برای روایت اکنونی از گذشته مسائل اساسی در آینده؟

نویسنده:
پیام:
چکیده:
فرماندهان و مسئولین جنگ به دلیل برخورداری از نقش اساسی در اطلاعات ارزشمندی را ، روند تحولات نظامی و سیاسی -اجتماعی برای تبیین رخدادهای ، در اختیار دارند که به عنوان منابع تاریخی ، بی بدیل است .نظر به توضیح یاد شده ، جنگ ایران و عراق و تحولات آن در گفتگو با فرماندهان چه چیزی برای ، این پرسش وجود دارد که پرسش و پاسخ موضوعیت و اهمیت دارد و با چه روشی باید دنبال شود؟ به عبارت دیگر آنچه ضرورت گفتگو را شکل داده و ارزش تاریخی و در نتیجه روش گفتگو متاثر از آن ، راهبردی آن را روشن می کند چیست؟
این مقاله بر آن است تا علاوه بر توضیح عناصر و مولفه های ناظر بر تشابه و تمایز ، در حوزه تاریخ نگاری جنگ ایران و عراق ، تاریخ شفاهی خاطره نگاری و مصاحبه را بررسی ، تاریخ شفاهی با تاریخ نگاری مکتوب کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789028 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!