خاطره نگاری در تاریخ معاصر ایران «با تکیه بر خاطره نویسان دوره محمدرضا شاه پهلوی»

پیام:
چکیده:
در کنار بررسی جریان های مختلف تاریخ نگاری معاصر، توجه به خاطره و سبک خاطره نگاری از جمله مواردی است که می تواند پژوهشگر را در شناخت بیشتر حوادث و رویدادهای تاریخ معاصر یاری دهد . سابقه ای طولانی در تاریخ و فرهنگ و ادب ایران دارد ، خاطره نگاری و در ثبت و ضبط مسائل تاریخ معاصر ایران سهم قابل توجهی را به خود روش های ، اختصاص داده است .از آنجا که در دهه ها و سال های اخیر انسان شناسی و ، شامل مسائل جامعه شناسی ، گردآوری داده های تاریخی طیف وسیعی از رجال عرضه و بررسی خاطرات ، روانشناسی شده است تامل باشد .این و شخصیت های تاریخی نیز می تواند در این زمینه قابل نوشتار بر آن است تا با بررسی جریان خاطره نگاری در دوران معاصر ، با تکیه بر مطالعه چند نمونه از خاطرات رجال دوران پهلوی دوم اهداف خاطره نویسان و گروه های ، ویژگی های سبکی این خاطرات عمده در سبک خاطره نویسی شخصیت های دوره محمدرضا شاه پهلوی را بررسی کند .این نوشتار به شیوه پژوهش تاریخی و منابع کتابخانه ای انجام شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789032 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!