توصیف منابع تاریخ شفاهی

پیام:
چکیده:
منابع تاریخ شفاهی منابعی هستند که ضمن آنکه از منابع اولیه پژوهش های تاریخی محسوب می شوند در عین حال محمل آن ها از نوع منابع دیداری -شنیداری است و این مسئله ایست که تلاش تولیدکنندگان منابع تاریخ شفاهی را برای ذخیره و بازیابی اطلاعات آن ها با پیچیدگی هایی برای سهولت دسترسی به اطلاعات مصاحبه های مواجه می نماید .طبعا می باید که مانند سایر منابع آرشیوی و کتابخانه ای توصیف ، تاریخ شفاهی مناسبی از این منابع صورت بگیرد .کارشناسان این حوزه برای توصیف علمی منابع تاریخ شفاهی به عنوان اسناد دیداری -شنیداری همواره با سوالات و در عین حال پاسخ های متفاوتی مواجه بوده اند .به نظر می رسد به این منظور باید از مطالعات و تجربیاتی که در چند حوزه کارشناسی آرشیوهای ، صورت گرفته است استفاده نمود؛ حوزه های کتابداری آرشیوهای صوتی -تصویری و حوزه تاریخ شفاهی .در گفتار ،اسناد حاضر سعی بر آن بوده که مراحل توصیف فیزیکی و محتوایی منابع تاریخ شفاهی با توجه به زمینه های علمی، تجربیات فهرست نویسی در بخش تاریخ شفاهی آرشیو ملی ایران، تجربیات سایر آرشیوها و پژوهشگران این حوزه مورد توجه قرار بگیرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789034 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!