مبانی نظری تاریخ نگاری تاریخ شفاهی با تاکید برگفتمان های تاریخ شفاهی فعالیت دو نفر از زنان انقلاب اسلامی (1342-1372)

نویسنده:
چکیده:
در مبارزات دوران انقلاب اسلامی ایران، حضور زنان فقط در صف های میلیونی تظاهرات نبود؛ بلکه آنان نقش مهمی در پیش قراولی، پشتیبانی، همکاری، هماهنگی و تعمیق آن داشتند. علی رغم حضور پررنگ زنان در تحولات سرنوشت ساز تاریخ معاصر و مشارکت تمام عیار آنان در مبارزه علیه رژیم پهلوی، مستندات، مکتوبات و منابعی که نقش زنان را تبیین و توصیف کند، بسیار اندک است. با اجرای طرح «تاریخ شفاهی زنان زندانی مبارز و سیاسی دوره انجام 1385 -1389 پهلوی دوم و انقلاب اسلامی که در سال های شد، می توان به انواع مبارزات آنان اعم از مبارزه مخفی و مسلحانه سال اشاره نمود و 40 تا 13 و تحمل انواع شکنجه های زندان از سنین همچنین به فعالیت های بعد از انقلاب در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دراغلب سطوح شغلی زنان اشاره نمود. در این مقاله تلاش بر آن است با ارائه مبانی نظری تاریخ نگاری تاریخ شفاهی و تکیه موردی از تاریخ شفاهی زنان برانواع فعالیت ها ی آنان در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران، به سوالات زیر پاسخ داده شود: به لحاظ کیفی نوع فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان چگونه بوده است؟ گفتمان غالب در متن روایات تاریخی زنان چیست؟
زبان:
فارسی
در صفحه:
142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789035 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!