معرفی و بررسی کتاب در دانش، مصاحبه تاریخ شفاهی با دکتر عباس حری

نویسنده:
پیام:
چکیده:
امروزه تاریخ شفاهی نقش بسیار موثری در تاریخ نگاری معاصر ایفا می کند و به عنوان یک ابزار تحقیقی برای مطالعات تاریخی، کاربرد فراوانی دارد. مصاحبه در این نوع پژوهش، مهم ترین رکن به حساب می آید. همچنین در این روش، امکان طرح موضوعات به شیوه ای راحت و به دور از تکلف نوشتاری وجود دارد که منجر به تعمیق مباحث و بیان برخی از ناگفته ها خواهد شد ی، حاصل دانش، مصاحبه تاریخ شفاهی با دکتر عباس حر ر کتاب د ی- استاد و متخصص کتابداری، گفت وگو با آقای دکتر عباس حر اطلاع رسانی و دانش شناسی- است. مصاحبه، تدوین و تحقیق این اثر در سومین سال 1395بر عهده پیمانه صالحی بوده است که در زمستان درگذشت ایشان، به وسیله انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران چاپ و منتشر شده است. یادداشت پیش رو، کتاب مذکور را معرفی و بررسی می کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
162
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789036 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!