معرفی و بررسی کتاب شمع خرد، خاطرات کامران فانی

پیام:
چکیده:
انسان به خواندن سرگذشت دیگران رغبت ذاتی دارد و از آن لذت می برد. یکی از روش های ضبط و ثبت خاطرات، تاریخ شفاهی است. این روش، فرایندی است که حاصل آن جریان روائی تاریخ بوده و مصاحبه شونده با کنترل و تدبیر مصاحبه کننده آن را می سازد. همچنین تالیفات حاصل از مصاحبه های تاریخ شفاهی، اهمیت آن را به عنوان یکی از شیوه های جدید پژوهشی بر همگان واضح و روشن ساخته است. د، خاطرات کامران فانی حاصل مصاحبه با آقای کامران رکتاب شمع خ فانی- کتابدار و پژوهشگر برجسته- است. مصاحبه، تدوین و تحقیق به وسیله 1395این اثر بر عهده پیمانه صالحی بوده است که در سال انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران چاپ و منتشر شده است. نوشتار پیش رو، کتاب مذکور را معرفی و بررسی می کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
166
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789037 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!