معرفی و نقد کتاب سال های خاکستری (خاطرات دکتر هوشنگ منتصری)

پیام:
چکیده:
کتاب سال های خاکستری حاوی بخش های مهمی از خاطرات دکتر هوشنگ منتصری رئیس دانشگاه تبریز در سال های 1346-1347 و استاندار اسبق کرمان در ساله های 1347-1348 است که به طریق مصاحبه شفاهی انجام شده و در هشت فصل (به ترتیب شامل: زاد روز؛ آزادی رادمنش و آشنایی من با حزب توده؛ اولین سفر به اروپا؛ بازگشت به ایران؛ دانشگاه آریامهر؛ ریاست دانشگاه تبریز؛ انتصاب به استانداری کرمان؛ یادداشت های پراکنده) همراه با تصاویر؛ نمایه؛ یادداشت حوزه هنری گیلان و پیشگفتاری از آقای علی امیری (تدوین کننده) فراهم آمده است. این کتاب پس از تدوین در نشر رشت، فرهنگ ایلیا، در سال 1393 در 342 صفحه به چاپ رسیده است. این نوشتار به معرفی و نقد این کتاب می پردازد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
214
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789046 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!