معرفی نشریه فصلنامه مطالعات تخصصی و تاریخ شفاهی دفاع مقدس: الماس ایران

نویسنده:
چکیده:
فصلنامه مطالعات تخصصی و تاریخ شفاهی دفاع مقدس «الماس ایران» را سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران از سال 1395 منتشر کرده است. به قول سردبیر ، این فصلنامه دربرگیرنده مجموعه ای از مقالات بر پایه و محوریت تاریخ شفاهی می باشد قصد دارد با مخاطب خویش رابطه ای نزدیک و عمیق با تاکید بر مستندات برقرار نماید و قضاوت درباره عملکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران را از آغازین روزهای جنگ تا پایان آن از دریچه نگاه افراد حاضر در میدان نبرد بیان کند. نخستین شماره فصلنامه الماس ایران با تاریخ انتشار تابستان 1395 با مدیرمسئولی ابراهیم گلفام و سردبیری محمدرضا تقی زاده و زیرنظر اعضای هیئت علمی و تحریریه، در 228 صفحه به چاپ رسیده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
224
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789050 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!