«هدفم در تدوین و ترجمه، دفاع از حقوق مردم محروم و مستمند است» (مصاحبه با زنده یاد، دکتر ابراهیم یونسی)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان ها، موسسات و افراد بسیاری به گردآوری و تدوین تاریخ معاصر ایران از طریق روش های مختلف پژوهشی اقدام کردند. در این میان، سازمان اسناد ملی ایران با تاسیس اداره آرشیو شفاهی در سال 1372، این فعالیت را آغاز نمود. به این طریق طی سال های اخیر، مصاحبه های متعددی با شخصیت های علمی، سیاسی، فرهنگی و هنری معاصر صورت پذیرفته است که مصاحبه با نویسندگان، مترجمان و مورخان معاصر؛ از آن جمله است.
متن پیش رو، حاصل یک مصاحبه تاریخ شفاهی با دکتر ابراهیم یونسی نویسنده، مترجم و مورخ تاریخ کردستان است. این گفت وگو در خرداد 1383 به مدت 2 ساعت توسط اینجانب در منزل ایشان صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است به دلیل پای بندی به اصول تاریخ شفاهی و لزوم حفظ سندیت مصاحبه، متن به صورت مختصر ویراستاری شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
230
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789052 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!