سخن سردبیر

چکیده:
پاسداری از حیثیت زبان و قومیت امری است ضروری و تسلیم شدن محض در برابر اندیشه و تفکرات غرب بدون تامل کاری است عبث و ناشایست زیرا ایرانیان در درازنای تاریخ حیات خود هیچ گاه تحت تسخیر اندیشه های سلطه جویانه غربیان نشده و پیوسته از اصالت فرهنگی و نجابت معنویت انسان دوستانه خود دفاع کرده است.
در شعر و نثر معاصر گاهی نابسامانی هایی مشاهده می شود که حکایت از افراط و تفریط در هر دو جانب می نماید، «جدال کهنه و نو تازگی ندارد و مایه نگرانی نیست، همیشه اندیشه های تازه و بالنده با عادات و مقررات گذشته کشمکش داشته است، و تعارض بسیاری از آثار ارجمند ادبی نیز محصول همین برخوردها بوده است و در این هنگامه، همواره گروهی نام جوی و کم استعداد را نیز می توان یافت، بدیهی است ادبیات فارسی دارای سنت های قویم و مغتنم ولی در غنای ادب گذشته زیستن کفایت نمی کند، هم آثار ارجمند سنتی عزیز و گران قدر تواند بود و هم آنچه بدیع ولی هنرمندانه عرضه شود و در هر دو لطف معنی بدرخشد.» (یوسفی، غلامحسین 2526، برگ هایی در آغوش باد :505).
بدون تردید ادبیات معاصر فارسی مسیر خود را با گذر زمان و عبور از خیزاب های روزگار طی خواهد کرد و میراث ارزشمند شاعران فارسی را زاینده و پوینده تر خواهد کرد ادب فارسی از زمانی که پیوندش را از درباریان گست و به مردم روی آورد و به خواسته های نهفته و سرکوب شده آنان در طول سده های متوالی پرداخت به نحو مطلوبی تحسر خود را از جراحت های وارده بر مردم آشکار ساخت و از خشونت طبقه ظالم بر مظلوم پرده برداشت، با ذهن و زبان و کلمات آنان سخن گفت، محتوای سخن خود را از عشق ها و شادی ها، مهجوریت ها و فراق ها و تمنیات انسانی همنوعان لبریز و مالامال کرد، دیگر سخن از سلطانیات و بزم های شاهانه و وصف شبستان ها و مضحکه امیران از کشتار مردم بی گناه نبود، هر چه بود انسان بود و مردم گرایی، فضیلت ها و انسان دوستی ها.
باشد که در این زمستان، وجدان های پاک سلام ها را پاسخ دهند و عزت دانایان و سخن سنجان روزگار را گرامی دارند.
با احترام
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بوشهر
زمستان 1396
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
6 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1790582 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!