سیستم های مقطع نگاری القای مغناطیسی، مروری بر سیستم های صنعتی و بالینی ساخته شده

چکیده:
مقطع نگاری القای مغناطیسی یک روش تصویربرداری غیرهجومی و غیرتداخلی از داخل یک جسم هدف، بر اساس انجام اندازه گیری از روی سطح خارجی جسم و بدون تماس الکتریکی با آن است. در این روش با عبور یک جریان متناوب از یک یا چند سیم پیچ تحریک، یک میدان مغناطیسی تحریک در درون جسم مورد نظر ایجاد شده و ولتاژهای القایی در سیم پیچ های گیرنده اندازه گیری می شوند. بازسازی تصویر جسم با استفاده از نتایج حاصل از اندازه گیری، تخمین اولیه ای از ضرایب هدایت الکتریکی نواحی داخلی جسم، حل مسائل پیشرو و معکوس صورت می گیرد. از مقطع نگاری القای مغناطیسی در کاربردهای بالینی، می توان برای تصویربرداری از بافت های مختلف بدن استفاده کرد. مزایای این روش نسبت به سایر روش های مقطع نگاری الکتریکی در کاربردهای بالینی، بی نیازی آن از الکترودهای تماسی و بالاتربودن سطح ایمنی الکتریکی آن هستند. در سوی دیگر، یکی از نیاز های متخصصین صنعت کسب اطلاع از وضعیت داخلی لوله ها، مخزن ها و حفره های حاوی نفت، گاز و مشتقات آن ها است که به طور معمول دسترسی به داخل آن ها بدون قطع فرآیند تولید ممکن نیست. استفاده از مقطع نگاری القای مغناطیسی به عنوان یک روش تصویربرداری غیر مخرب از داخل خطوط لوله های انتقال نفت و گاز برای پایش مواد تشکیل دهنده سیال ها و اندازه گیری جریان و دبی سیال ها نیز در طی سال های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار شده و در حال گسترش است. در این مقاله ضمن معرفی مختصر سیستم های ساخته شده مقطع نگاری القای مغناطیسی، مشخصات سیستم های ساخته شده در دو دسته کاربرد صنعتی و بالینی استخراج و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1790675 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.