طراحی همزمان پارامترهای PSS و SVC با استفاده از روش کوانتوم بهبود یافته جهت ارتقای پایداری سیستم قدرت چند ماشینه

چکیده:
امروزه با توجه به اهمیت ارتقای عملکرد سیستم قدرت از دیدگاه کیفیت توان و پایداری استفاده از ادوات FACTS در شبکه های قدرت، و هماهنگ سازی این ادوات با پایدار سازهای سیستم قدرت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این مساله، در این مقاله مساله طراحی هماهنگ پارامترهای PSS و SVC در سیستم های قدرت چند ماشینه معرفی گردیده و با روش کوانتوم حل گردیده است. با وجود این که PSS برای میراسازی نوسانات سیگنال کوچک سیستم قدرت طراحی می شود، این وسیله برای میراسازی نوسانات سیگنال بزرگ باید با سایر تجهیزات از جمله SVC به صورت هماهنگ طراحی می شود. لذا برای پایداری بهتر سیستم قدرت در این مقاله پارامترهای PSS و SVC به صورت هماهنگ با استفاده از الگوریتم QEA به دست آمده است. روش بین ارائه شده برای تععین پارامترهای PSS و SVC بر روی سیستم های چهار ماشینه کندور و 39 باس NEW ENGLAND تعیین گردیده است. نتایج شبیه سازی موید برتری روش پیشنهادی نسبت به روش های الگوریتم بهینه ساری ازدحام ذرات و الگویتم بهینه سازی غذایابی باکتریا می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1790677 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.