تعیین منشا شوری آب در چشمه گرو و تاقدیس آسماری با استفاده از پارامترهای هیدرو شیمیایی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه شور شدن آب ها یکی از تهدیدهای بسیار جدی در آلودگی آب های زیرزمینی در بسیاری از کشورها ازجمله ایران به شمار می آید. چشمه گرو در شرق استان خوزستان یکی از چشمه های شور موجود در پهنه زاگرس است. با توجه به بررسی های صحرایی، منابع احتمالی شوری در منطقه انحلال سازند تبخیری گچساران و شورابه های میادین نفتی مشخص شده است. جهت تفکیک خصوصیات هیدرو شیمیایی و منشاهای مختلف شوری آب در چشمه گرو و آبخوان کارستی آسماری در بهمن و شهریورماه 94-93، 20 نمونه به منظور تعیین عناصر اصلی و 17 نمونه برای تعیین Br از منابع آب سطحی و زیرزمینی جمع آوری گردید و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت. درنهایت از دیاگرام های ترکیبی بیکربنات در برابر کلسیم، منیزیم، سدیم، سولفات، نسبت Br/Cl و TDI در برابر کلر به عنوان بهترین معیارهای تفکیک منشاهای مختلف شوری در منطقه استفاده گردید. بر اساس این نتایج، علت اصلی شوری چشمه گرو و تاقدیس آسماری در فصل مرطوب ورود حجم بالای آب رودخانه تمبی و در فصل خشک اختلاط با شورابه های نفتی شناخته شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
196 -202
لینک کوتاه:
magiran.com/p1791746 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.