بررسی «کلمه الله » بودن حضرت عیسی در قرآن و عهد جدید

نویسنده:
چکیده:
در تفاسیر برای واژه «کلمه» معانی گوناگونی چون حکم و وعده الهی، کلمه توحید و... ذکر شده است. در این میان، در سه آیه از قرآن، از حضرت عیسی (علیه السلام) به عنوان «کلمه الله » یاد شده است. مفسران برای اختصاص این نام به ایشان وجوه مختلفی از جمله انجام فعل ایجاد توسط ایشان به واسطه کلمه «کن» را ذکر کرده اند. در عهد جدید نیز از حضرت عیسی (علیه السلام) به «کلمه» یا «لوگوس» تعبیر شده است؛ انجیل یوحنا، پس از ذکر حضرت عیسی با عنوان «کلمه»، جنبه الوهی و خالقیت به حضرت عیسی (علیه السلام) می بخشد که در راستای عقیده تثلیث رایج در میان مسیحیان است، در حالی که این دیدگاه با دیدگاه قرآن درباره مفهوم «کلمه الله » بودن وی کاملا متفاوت است. بررسی مفهوم کلمه در اناجیل پیش از یوحنا به برداشت قرآن از این واژه نزدیک است و بر صحت برداشت قرآنی از این اصطلاح تاکید می کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1791759 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!