بررسی اثر زردچوبه (Curcuma longa) بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش نژاد NMRI و تکوین جنین های حاصل از آن

چکیده:
سابقه و هدف
مصرف داروهای گیاهی از گذشته های دور در ایران و سایر کشورهای جهان رایج بوده است. انواع مختلف گیاهان دارویی، تاثیرات متفاوتی بر بدن می گذارند، که بعضی از آن ها اثرات مضر و برخی نیز اثرات مفید دارند. با این وجود، فقط مطالعات اندکی در مورد اثرات احتمالی انواع گیاهان دارویی بر اندام های جنسی و تناسلی وجود دارد که محدود به چند گونه خاص از این دارو های گیاهی است. از آنجایی که تاثیر زردچوبه بر روی تولید مثل در جنس مونث، مورد بررسی اندکی قرار گرفته است، هدف از این مطالعه، اثر عصاره گیاه زردچوبه بر بلوغ تخمک های نا بالغ موش در آزمایشگاه و میزان تشکیل جنین های حاصل از لقاح می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، موش های نژاد NMR1 در چهار گروه تقسیم بندی گردید که شامل گروه تجربی 1، گروه تجربی 2، گروه شم و گروه کنترل می باشد. به گروه کنترل آب و غذای طبیعی به مدت 7 روز، به گروه شم 002/0 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن محلول آب مقطر و الکل به روش گاواژ به مدت 7 روز و به گروه تجربی 1 و 2 به ترتیب عصاره زردچوبه به مقدار 001/0 و 002/0 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 7 روز داده شد. پس از 7 روز موش های هر گروه کشته و تشریح گردید و در انتهای مراحلIVM و IVF نتایج مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که با افزایش غلظت زردچوبه میزان بلوغ تخمک ها به طور معنی داری کاهش می یابد، هم چنین تعداد جنین های دو سلولی و چهار سلولی نیز 24 و 48 ساعت پس از لقاح در غلظت بالای زردچوبه کمتر شده است.
استنتاج: با توجه به این مشاهدات می توان نتیجه گرفت عصاره ی ریشه گیاه زردچوبه بلوغ تخمک های نارس موش سوری و تشکیل جنین های حاصل از آن را کاهش می دهد و بنابراین بهتر است این ادویه با احتیاط مصرف شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1791970 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.