سنجش و ارزیابی عملکرد استان بوشهر در بخش زراعت

چکیده:
زراعت بزرگ ترین زیر بخش کشاورزی است که 56 درصد از ارزش افزوده، 60 درصد از اشتغال و 82 درصد از تولیدات این بخش را به خود اختصاص داد. از سوی دیگر عمده ترین نیاز های غذایی بشر نظیر غلات، حبوبات، سبزیجات و میوه جات از طریق زیر بخش زراعت تامین می گردد. با عنایت به نقش اثر گذار گیاهان زراعی در جوامع انسانی می توان اذعان نمود که انسان به طرق مختلف وابسته به محصولات زراعی است. به طوری که گیاهان زراعی به طور مستقیم و غیر مستقیم تامین کننده اصلی مواد غذایی یعنی پروتئین ها، هیدرات های کربن، چربی ها، ویتامین ها و مواد معدنی هستند. همچنین امروزه بسیاری از کشور های پیشرفته جهان از طریق صادرات محصولات زراعی (خصوصا صادرات غلات) ارز کلانی را وارد کشور خود می کنند. ارزش دارویی برخی گیاهان زراعی، اهمیت صنعتی، زیست محیطی و ارزش گیاهان زراعی در احیای خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک از دیگر کارکرد های مهم محصولات زراعی است که نقش آن ها را انکارپذیر می نماید. بر همین اساس پژوهش حاضر قصد دارد جهت بهره برداری صحیح و مطلوب تر برنامه ریزان و تصمیم گیران از ظرفیت های بالقوه و غنی در کشور، با تکیه بر روش های کمی به سطح بندی و مقایسه شش زیر بخش زراعت در استان بوشهر بپردازد تا ضمن ارزیابی عملکرد آن ها، درجه برخورداری و میزان محرومیت مناطق نیز مورد تحلیل قرار گیرد. این بررسی با استفاده از منابع اسنادی سال 1390، درصدد است تا میزان توسعه زراعت در استان بوشهر را با استفاده از مدل تاپسیس و نرم افزار های Excel وSpss با رویکردی توصیفی- تحلیلی، مورد ارزیابی قرار دهد. سنجش میزان توسعه یافتگی بخش زراعت در منطقه مورد مطالعه حاکی از وجود شکاف عمیقی بین زیربخش های زراعی در استان بوشهر می باشد. به طوری که زیر بخش سبزیجات با 65/0 تنها زیر بخش توسعه یافته در استان می باشد. پس از آن نیز زیر بخش غلات با 58/0 در سطح متوسطی از توسعه قرار گرفت. در نقطه مقابل نتایج گواه این مطلب است که چهار زیر بخش جالیزی، صنعتی، علوفه ای و حبوبات در جرگه بسیار محروم قرار داشته اند. این بررسی معتقد است، تنوع اقلیمی و توان اکولوژیکی استان و همچنین جایگاه مهم بخش زراعت در تامین امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی جامعه ایجاب می نماید. متولیان امر ضمن کسب شناخت همه جانبه، برنامه ریزی دقیق و مدیریت هدفمند، با به کارگیری روش های علمی بستر لازم جهت ارتقای تولید و نیل به خودکفایی در کشاورزی کشور را فراهم سازند
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1791994 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.