بررسی آزمایشگاهی دقت سرعت سنج صوتی جانب نگر در میدان جریان آشفته

چکیده:
از جمله روش های پرکاربرد اندازه گیری میدان جریان در کانال های باز استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی داپلر می باشد. حضور شاخک ها و بدنه دستگاه سرعت سنج صوتی در داخل جریان موجب تغییر الگو و ساختار آشفتگی جریان می شود. بنابراین خطای دستگاه سرعت سنج صوتی داپلر ناشی از دو عامل خطای ذاتی دستگاه و حضور بدنه و شاخک های دستگاه در داخل جریان می باشد. برای فهم بهتر این موضوع، در این مقاله میدان جریان با استفاده از ابزار سرعت سنجی تصویری ذرات و دستگاه سرعت سنج صوتی جانب نگر اندازه گیری شد. نتایج حاصله نشان داد که در اندازه گیری سرعت طولی، نتایج هر دو ابزار به یکدیگر نزدیک بوده و به طور متوسط 5 درصد اختلاف دارند، در حالی که سرعت های قائم و عرضی دارای تفاوت قابل توجهی با یکدیگر می باشند. همچنین مقایسه مقادیر شدت آشفتگی طولی و عرضی و تنش برشی رینولدز نشان می دهد که اختلاف مقادیر در نزدیکی سطح آب کمتر و با نزدیک شدن به بستر افزایش می یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
406 -412
لینک کوتاه:
magiran.com/p1792205 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.