بررسی تاثیر استراتژی رسانه های اجتماعی بر استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی و عملکرد سازمانی فروشگاه های زنجیره ای

پیام:
چکیده:

شرکت های امروزی به شدت نیازمند برقراری ارتباط با مشتریان به منظور، شناخت بهتر آن ها، بهره گیری از ایده های آن ها، یادگیری از آن ها، تحقق نیازهایشان، ارائه بهترین خدمات به آن ها و درنتیجه بهبود عملکرد خود هستند. یکی از راه های برقراری ارتباط که امروزه توجه زیادی را به خود جلب نموده اند، استفاده از رسانه های اجتماعی است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر این است که نقش استراتژی رسانه های اجتماعی و رابطه آن با فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، بلوغ سازمانی، چابکی سازمانی، شبکه اجتماعی، جهت گیری نوآوری، استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی و عملکرد سازمانی را در فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران بررسی نماید. به منظور تحقق این هدف، پژوهش حاضر از اطلاعات 32 فروشگاه زنجیره ای شهر تهران و از نظرات 73 مدیر و کارشناس حوزه رسانه های اجتماعی در این 32 شرکت استفاده کرد. در این مطالعه، از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مقایسه ای کیفی مجموعه فازی برای ارزیابی تحلیل عاملی تاییدی و جزءبندی آیتم- سطح واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که مولفه های استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، بلوغ سازمانی، چابکی سازمانی، شبکه اجتماعی و جهت گیری نوآوری، از عوامل کلیدی موثر بر بهبود عملکرد سازمانی فروشگاه های زنجیره ای هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p1792256 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.