آگاهی و عملکرد کارورزان از کاربرد کلار گردنی در بیماران ترومایی؛ یک مطالعه مقطعی

پیام:
چکیده:
: مهارت در انتخاب کلار مناسب و بستن صحیح آن جهت جلوگیری از آسیب‏های عصبی-عروقی در بیماران مبتلا به ترومای سر و گردن از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آگاهی و عملکرد کارورزان در استفاده از کلار گردنی برای بیماران ترومایی طراحی و اجرا شده است.
در این مطالعه مقطعی آگاهی و عملکرد کارورزان پزشکی ورودی سال 1388 دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی زمستان سال 1395 با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تایید شده بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند.
80 کارورز با میانگین سنی 02/1 ± 93/25 سال مورد مطالعه قرار گرفتند (2/76 درصد زن). میانگین نمره آگاهی شرکت کنندگان برابر با 7/2 ± 5/11 (3 تا 19) بود. همچنین میانگین نمره عملکرد آنها برابر با 3/2 ± 5/16 (10 تا 20) بود. بیشترین میزان ناآگاهی در مورد فاکتور های پیش بینی کننده میزان آسیب گردن و نخاع (8/98 درصد) ، میزان اهمیت آسیب (0/95 درصد) ، حداکثر مدت مجاز استفاده از کلار گردنی (3/91 درصد) و اقدامات ناصحیح (3/91 درصد) بود. همچنین بیشترین میزان نقص عملکرد نیز به ترتیب مربوط به هم سطح کردن مئاتوس شنوایی خارجی با شانه بعد از بستن کلار گردنی در کودکان (8/98 درصد) ، گذاشتن پد محافظ پشت قفسه سینه بعد از بستن کلار در کودکان (0/95 درصد) و استفاده از حداقل 3 نفر هنگام بستن کلار و بی حرکتی ستون فقرات قبل از بستن کلار (0/65 درصد) بود. نمره عملکرد و آگاهی ارتباط معکوس داشتند (225/0-=r، 023/0=p).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1792332 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.