انواع روش های حذف آلاینده های شیمیایی

پیام:
چکیده:
روش های مختلفی برای پاک سازی مناطق آلوده به نفت ارائه شده است که شامل روش های فیزیکی مانند سوزاندن، افزایش تهویه و جذب دمایی می باشد. روش های شیمیایی شامل رسوب دادن، استخراج از طریق حلال ها، اکسایش و احیا می باشد. در مقابل، زیست پالایی خاک های آلوده یعنی به کارگیری گیاهان سبز و میکروارگانیسم ها در اصلاح خاک و حذف آلاینده های زیست محیطی، یک روش کم هزینه و بدون آسیب به بیولوژی خاک و اکوسیستم است. این رویکرد به دلایل ارزانی، سادگی، عدم تاثیر سوء بر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، افزایش پوشش گیاهی و پیامدهای مثبت آن در سال های اخیر روزبه روز رو به افزایش می باشد. قارچ ها می توانند با تجزیه مواد نفتی موجب کاهش آلودگی نفتی شوند. آن ها می توانند مواد مضر خاک را تغییر داده و یا از بین ببرند و در نتیجه، آن ها را از دسترس سایر موجودات خارج نموده و سبب کاهش مخاطرات زیست محیطی شود. در طی زیست پالایش مناطق آلوده با نفت، ترکیبات مضر می توانند توسط آنزیم ها در داخل قارچ یا خاک متابولیزه شوند. گیاه باعث افزایش اکسیژن خاک می شود و اکسیژن یک عامل تعیین کننده در رشد و فعالیت میکروارگانیسم های هوازی خاک و هم چنین عامل تعیین کننده در اولین مرحله از تجزیه تعداد زیادی از ترکیبات شیمیایی ازجمله ترکیبات آروماتیکی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1792987 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.