تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز

چکیده:
تیلریوز اسبی یکی از بیماری های انگلی با اهمیت در بین تک سمی ها می باشد. تشخیص دقیق حاملین این انگل برای پیش گیری از بیماری و اقدامات کنترلی موثر، می تواند حائز اهمیت باشد. به همین منظور هدف از مطالعه ی حاضر بررسی احتمال وجود انگل تیلریا اکوئی در سگ های شهرستان اهواز بوده است. در مجموع نمونه ی خون 100 قلاده سگ به روش مولکولی برای بررسی حضور انگل تیلریا اکوئی بررسی گردید. پس از استخراج DNA از خون کامل سگ ها، برای ردیابی DNA انگل تیلریا اکوئی روی نمونه ها واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) انجام شد و نتایج آن ها با استفاده از ژل آگارز مشاهده گردید. از بین 100 نمونه ی خون مورد مطالعه تنها در دو مورد آلودگی به انگل تیلریا اکوئی مشاهده گردید. به عبارتی، به نظر می رسد که 2 درصد از سگ های مورد مطالعه احتمالا حامل انگل تیلریا اکوئی بودند. در مجموع، نتایج مطالعه ی حاضر نشان می دهد که سگ های شهرستان اهواز آلوده به انگل تیلریا اکوئی بوده اند. بنابراین این حیوانات می توانند احتمالا به عنوان حاملین احتمالی انگل تیلریا اکوئی مطرح باشند. لذا در ارتباط با برنامه ریزی جهت کنترل تیلریوز اسبی در میان اسبان، آلودگی سگ ها نیز باید در نظر گرفته شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1793070 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.