ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر هیستولوژی و استرس اکسیداتیو مغز در موش های صحرایی ماده القا شده با امواج موبایل

چکیده:
مقدمه
طبق تحقیقات انجام گرفته تابش های تلفن همراه می تواند اثرات مخربی بر روی هیستوپاتولوژی مغز داشته باشد و ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی با اثرات محافظتی شناخته شده است. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات محافظتی ویتامین E بر تغییرات بافت شناختی ناشی از امواج موبایل در مغز موش صحرایی انجام شده است.
روش بررسی
موش های صحرایی ماده ویستار به صورت تصادفی به4 گروه 6 تایی شامل گروه شاهد بدون درمان، گروه تجربی 1 (به مدت 14 روز، روزانه 12 تماس 10 دقیقه ای در حال مکالمه به وسیله گوشی هووای مدل H30–U10 دریافت کرده و در روز 15 ام تشریح شدند)، گروه تجربی 2 (تیمار 14 روزه و سپس تشریح بعد از 40 روز ریکاوری) و گروه تجربی3 (امواج + 100 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین E به صورت عضلانی روزانه قبل از مواجهه با امواج دریافت کردند) تقسیم شدند.
نتایج
وزن موش های امواج دهی شده گروه های 1و2 به طرز معنی داری کاهش یافته، در حالیکه نسبت وزن مغز به وزن بدن نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد. علاوه بر این، امواج باعث افزایش مالون دی آلدهید و کاهش کاتالاز بافت مغزی و نیز افزایش تعداد نورون های پیکنوزه در هیپوکمپ موش صحرایی شده است. استفاده از ویتامین E سبب سرکوب استرس اکسیداتیو در بافت مغز و کاهش نورون های پیکنوزه شده در هیپوکمپ موش صحرایی گردید.
نتیجه گیری
احتمالا ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدانت توانسته است میزان تغییرات بافت شناسی و مقدار استرس اکسیداتیو ناشی از امواج را در مغز موش صحرایی کاهش دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
828 -842
لینک کوتاه:
magiran.com/p1794167 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!