شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها) با استفاده از روش شناسی کیو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کسب وکارهای نوپا نقشی اساسی در اشتغال زایی و افزایش تولید دارند. این درحالی است که عوامل مختلفی در گسترش این کسب وکارها در سطوح خرد و کلان موثر هستند؛ بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه کسب وکارهای نوپا است. از این رو، پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی و مقطعی است که با استفاده از روش کیفی از نوع کیو انجام گرفته است. در این پژوهش، 40 نفر از مشارکت کنندگان در رویداد هم نت روستا در استان اصفهان به صورت هدفمند انتخاب شدند که پس از بررسی مبانی نظری، مصاحبه و ایجاد فضای گفتمان، 50 گویه (کارت کیویی) استخراج و پالایش شد. سپس مشارکت کنندگان، کارت های کیو را در سه دسته موافق، مخالف و بی نظر مرتب سازی و دسته بندی کردند. سپس نرم افزار PQ-method برای تحلیل عاملی اکتشافی داده ها به کار گرفته شد. نتایج حاصل از امتیازهای استانداردشده آرایه های عاملی نشان داد که دیدگاه شرکت کنندگان به دو الگوی متفاوت قابل تفکیک است. الگوی اول بر سرعت عمل، تیم کاری، ذات ایده و فرصت سنجی و الگوی دوم بر مشتری، رقبا، شریک سرمایه گذار و حمایت ها تاکید دارد. در الگوی اول، توجه بر پرورش خلاقیت و ایجاد زمینه های بروز نوآوری ها در افراد مستعد از طریق آموزش و ایجاد بسترهای فرهنگی در جامعه مورد اشاره است. در الگوی دوم نیز حمایت از ظرفیت های بالقوه، تامین امنیت سرمایه گذاری و فرهنگ سازی کارگروهی در کسب وکارهای مورد نظر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
517 تا 534
لینک کوتاه:
magiran.com/p1795763 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!