تاثیر بار انفجار بر پاسخ دینامیکی غیرخطی هسته ی فولادی مهاربندهای کمانش ناپذیر

چکیده:
شناخت رفتار صحیح سامانه های مقاوم در برابر بارهای جانبی از قبیل زلزله، باد، انفجار و... می تواند ما را در طراحی بهتر سازه ها یاری نماید. مهاربندها یکی از رایج ترین سامانه های مقاوم در برابر بارهای جانبی هستند و عمده ضعف آن ها مربوط به کمانش عضو فشاری و در نتیجه کاهش ظرفیت باربری عضو است. استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر یکی از راه کارهای مقابله با این نقص محسوب می شود. در این مقاله و با استفاده از نرم افزار آباکوس، پاسخ غیر خطی هسته مهاربند کمانش ناپذیر تحت بارگذاری های انفجاری با مدت زمان فاز مثبت متفاوت بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش مدت زمان فاز مثبت سبب افزایش مقادیر بیشینه تنش فشاری، میزان جابه جایی ماندگار (پلاستیک) و میزان جذب انرژی در ناحیه فشاری و کاهش مقدار بیشینه تنش کششی در هسته مهاربند کمانش ناپذیر می شود. همچنین در ابتدای منحنی بارگذاری انفجاری و به ازای تمامی زمان های فاز مثبت، میزان جابه جایی کلی تقریبا یکسان است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1795951 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.