استخراج دینامیک سیگنال مغزی در حالت های مختلف بیهوشی به کمک تحلیل طرح پوآنکاره

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
طرح پوآنکاره، طول و عرض آن به عنوان معیاری از تغییرات کوتاه مدت سیگنال مغزی ( پژوهش به ارزیابی اثر تاخیر بر تغییرات عرض طرح پوآنکاره در سیگنال مغزی در حالت های مختلف بیهوشی می پردازد.
مواد و روش ها
طرح های پوآنکاره با تاخیرهای یک تا شش در سه مجموعه داده در حالت های بیداری، بیهوشی سبک و بیهوشی محاسبه شده است. SD2 و SD1 عمومی رسم شده است و برای هر داده عرض طرح پوآنکاره به کمک مشخصه های
یافته ها
نتایج نشان می دهد در هنگام بیهوشی عمومی عرض طرح های پوآنکاره با افزایش تاخیر زیاد می شود. در هنگام بیهوشی حاصل شده است. همچنین در هنگام بیهوشی طرح 15/9±0/8 و با تاخیر شش 8/1±1/2 عرض طرح پوآنکاره با اعمال تاخیر واحد نسبت SD1 پوآنکاره به مقادیر پایین تر شیفت می یابد. همچنین نشان داده شد در حالت بیهوشی عمومی با افزایش تاخیر، نرخ افزایش به حالت های قبلی نظیر بیهوشی سبک و بیداری بالاتر است.
نتیجه گیری
سادگی محاسبه عرض طرح پوآنکاره و انطباق آن با ماهیت آشوبناک سیگنال های حیاتی می تواند در ارزیابی سیگنال مغزی در حالت های مختلف بیهوشی مفید فایده باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1797007 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.