مطالعه فلوریستیک و معرفی رویشگاه های بالای مرز جنگلی حوزه آبخیز لومیر

چکیده:
بخش مرتعی حوزه آبخیز لومیر با مساحت تقریبی 3374 هکتار با شیب عمومی شرقی رو به دریای خزر از کوههای تالش و در محدوده ارتفاعی2500-1800 متراز سطح دریای آزاد واقع شده است. متوسط بارندگی سالانه به mm5/1286 و متوسط دمای سالانه به oC5/8 درجه سانتی گراد می رسد. از مجموع 650 نمونه گیاهی جمع آوری شده از 83 قطعات نمونه جامعه شناختی و نیز تمامی گیاهان خارج از قطعات نمونه در طول سالهای 1393-1392 تعداد 364 آرایه گیاهی شناسایی گردید که به 194 جنس و 55 خانواده تعلق داشتند. بزرگترین خانواده های گیاهی Gramineae با 44 گونه و Compositae با 39 گونه بودند. جنس های گیاهی Carex ،Veronica ،Alchemilla به ترتیب با دارا بودن14،15و16 گونه دارای بیشترین غنای گونه ای بودند. همی کریپتوفیت ها با داشتن 2/52 درصد از سهم کل گونه ها، شکل زیستی غالب منطقه را تشکیل می دهند. عناصر اروپا-سیبری (4/28 درصد) دارای بیشترین فراوانی در بین نواحی رویشی می باشد. تعداد 2/10 درصد گونه ها(37 گونه) انحصاری و نیمه انحصاری کشور هستند. در مطالعه حاضر رویشگاه های اصلی منطقه معرفی و گونه های غالب و شاخص آن نیز معرفی می گردند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
534 -549
لینک کوتاه:
magiran.com/p1797483 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!