بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی و انسانی بر روی پراکنش مکانی بنه (Pestacia atlantica) با استفاده از GIS در جنگل های دره شهر

پیام:
چکیده:
این تحقیق با هدف پیش بینی پراکنش بالقوه گونه بنه (Pistacia atlantica) در سطح 63/7319 هکتار از جنگل های دره شهر انجام شد. داده های 200 نمونه بر اساس مناطق حضور یا عدم حضور به منظور تعیین پراکنش مکانی این گونه استفاده شد. در هر قطعه نمونه، عوامل فیزیوگرافی مختلف و بعلاوه فاصله از مناطق مسکونی اندازه گیری شد. ما سپس پراکنش بنه را به وسیله رگرسیون لجستیک و روش گام به گام (نسبت احتمال) با استفاده از 80 درصد از نمونه ها برای مدل سازی و20 درصد از آنها برای اعتبارسنجی، مدلسازی کردیم. نتایج نشان داد که پراکنش بنه به طور مناسب مدلسازی شده است. بر اساس منحنی Rok با مقدار 7/0 همبستگی خوب بین متغیر مستقل و وابسته وجود داشت. به طور مشخص، جهت دامنه به عنوان مهمترین عامل در پراکنش بنه شناخته شد. در مقابل، ارتفاع از سطح دریا با حضور بنه رابطه کاملا معکوس داشت. بر اساس مدل نهایی بیش از 45 درصد از منطقه مورد مطالعه مستعد حضور بنه است. نتایج مدلسازی نشان داد که رگرسیون لجستیک می تواند روشی مناسب برای بررسی تاثیر عوامل مختلف بر پراکنش مکانی گونه های درختی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
580 -592
لینک کوتاه:
magiran.com/p1797492 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!