آنتن چند گلبرگی سیمی دارای تشعشع همه جهته با قطبش دایروی در باندs

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله آنتن قطبش دایروی همه جهته با ساختاری ساده و ارزان قیمت که ترکیبی از شبه حلقه های کج می باشد برای ارتباطات هوایی بدون سرنشین از جمله پهبادها و کوادکوپترها معرفی شده است. محیط هر حلقه آنتن، یک طول موج است و حلقه ها با زاویه مشخص از هم به دور محور آنتن تکرار شده اند. 90 درجه شیفت فاز بین دو میدان عمود بر هم که لازمه ایجاد قطبش دایروی است، ذاتا توسط خود آنتن و بدون نیاز به تغییر فاز بین حلقه های آنتن ایجاد می شود. قطبش دایروی به دلیل تقارن ساختاری آنتن در هر دو صفحه azimuth و elevation ایجاد می گردد. پهنای باند امپدانس اندازه گیری شده dB10 حدود MHz390 در فرکانس مرکزی GHz2/45 و پهنای باند نسبت محوری کمتر از dB3 در بازه فرکانسی GHz 2/1 تا GHz2/5 ایجاد شده است. آنتن دارای قطبش دایروی راستگرد است و تفاوت بین الگو دایروی راست گرد و چپ گرد در تمام جهات حدود dB20 است. همچنین بهره دایروی راست گرد این آنتن حدود dBi1/5 است.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1798434 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!